Program symposia

Podrobný program přednášek a časový harmonogram symposia najdete zde.

Seznam plakátových sdělení najdete zde.

Seznam partnerů Symposia z řad komerčních firem a institucí najdete zde.

Sborník souhrnů sdělení 2022

Sborník souhrnů sdělení z CzechFoodChem 2022 - Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin naleznete zde.

Kompletní program úvodního bloku zvaných přednášek:

Jana Dostálová, Společnost pro výživu; VŠCHT Praha: Výživové hodnocení rostlinných náhrad živočišných produktů.

Milan Houška a kol., Výzkumný ústav potravinářský Praha: Přehled výsledků výzkumu vybraných projektů řešených ve VÚPP.

Pavel Kohout, Jiří Vejmelka, Centrum výživy, Interní klinika 3. LF UK a TN v Praze: Moderní diety a výživové směry z hlediska lékaře nutricionisty.

Richard Koplík, VŠCHT Praha: Kovové nanočástice v potravinách.

Jan Pivoňka, Potravinářská komora ČR, Česká technologická platforma pro potraviny; VŠCHT Praha: Udržitelnost – starý problém v novém kabátě.

Jindřich Pokora, SZPI Brno: Kontrola potravin jako nedílná součást státní správy.

Martin Polovka, Výskumný ústav potravinársky NPPC, Bratislava: Potravinársky výskum a inovácie na Slovensku v kontexte európskeho výskumného priestoru.

Josef Soukup, Česká zemědělská univerzita v Praze: Zemědělství pro všechny - status quo, nové výzvy a udržitelná řešení.

Termín konání

Symposium se bude konat ve dnech 23.-25. 5. 2022.

Místo konání

Symposium se bude konat na tradičním místě - Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem.

Odkaz na mapu.

Sborník příspěvků 2022

Termín pro odeslání plných textů do Sborníku příspěvků je 31. červenec 2022. Pro zaslání plného textu použijte, prosím, šablonu a pokyny pro vytvoření, které jsou uvedeny zde. Děkujeme autorům za dodržení formátování uvedeného v pokynech. Plný text zasílejte v MS Word ve formátu DOC i PDF.

Sborník příspěvků z CzechFoodChem 2022 - Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin naleznete zde.

Nejlepší plakátové sdělení 2021

Na posledním, online ročníku symposia získala cenu "CzechFoodChem Award 2021" paní Petra Škvorová se spoluautory z České zemědělské univerzity za posterové sdělení na téma "Vliv krmiva na nutriční parametry jedlého hmyzu". Blahopřejeme!

Soutěž o nejlepší posterové sdělení CzechFoodChem 2022

Autor oceněného posteru získá volný vstup na příští ročník symposia. Vyhlášení vítěze proběhne při zakončení konference ve středu 25. května 2022.

Při hodnocení posterů je třeba se držet zejména těchto kritérií:

a) odborná úroveň (chemický popis, diskuse výsledků, uvedení v souvislostech)

b) originalita prezentovaných výsledků

c) srozumitelnost prezentovaných údajů

d) vědecký význam pro oblast potravinářství

e) formální správnost (chemometrie, srozumitelnost textu, grafické zpracování, apod.)

f) účast autora v diskusi během posterové sekce.

 

Design provided by Free Website Templates.