Program úvodního bloku přednášek

Jana Dobešová, Ministerstvo zemědělství ČR: Fenomén dvojí kvality potravin z pohledu MZe.

Jan Pivoňka, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Dvojí kvalita potravin - báje versus fakta.

Jiří Koudelka, Dana Smělá, Státní zemědělská a potravinářská inspekce Brno: Dvojí kvalita potravin z pohledu Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Petr Cuhra, Státní zemědělská a potravinářská inspekce Praha, Jana Hajšlová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Výsledky porovnání složení duálních potravin s využitím technik HRMS.

Karel Cejpek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Vybrané chemické charakteristiky limonád slazených různými sladidly.

Zdeňka Panovská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Dvojí kvalita potravin z pohledu senzorické analýzy.

Petr Tláskal, Fakultní nemocnice v Motole, Praha: Pohled na současná zdravotní rizika výživy.

Jiří Bureš a kol., Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno, Jiří Drápal, Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Praha: Chemická rizika v potravinách živočišného původu v souvislosti s používáním veterinárních přípravků - aktuální situace a perspektiva.

Jana Dostálová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Mýty o potravinách a výživě.

Důležité informace o symposiu

Vložné na symposium (tj. konferenční poplatek a stravné) činí 3550 Kč pro členy ČSCH a 3850 Kč pro ostatní účastníky. Podrobnější předběžné informace o organizaci a průběhu symposia, ubytování a dopravě autokarem z Prahy do Skalského Dvora a zpět najdete zde. Pro získání informací týkajících se účasti firem a firemních prezentací kontaktujte, prosím, organizátory (viz Kontakty).

Termín konání

Symposium se bude konat ve dnech 28. - 30. 5. 2018.

Místo konání

Symposium se bude konat na tradičním místě - Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem.

Odkaz na mapu.

Program

Program symposia najdete zde.

Soutěž o nejlepší posterové sdělení

Autor oceněného posteru získá volný vstup na příští ročník.

Sborník souhrnů sdělení

Sborník souhrnů sdělení ze XLVIII. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin naleznete zde.

Sborník příspěvků 2018

Sborník příspěvků z XLVIII. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin naleznete zde.

Nejlepší plakátové sdělení 2018

Cenu "CzechFoodChem Award 2018" získala Viera Jelemenská, pracovnice NPPC, Výskumného ústavu potravinárského v Bratislavě, s kolektivem autorů za posterové sdělení na téma "Sušené výlisky rakytníka v cereálnom pečive". Blahopřejeme!

 

Design provided by Free Website Templates.