Program úvodního bloku přednášek

Jiří Brát, Česká technologická platforma pro potraviny, Praha: Jak se zbavit trans-nenasycených mastných kyselin pomocí moderních technologií?

Jana Hajšlová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Inovativní potravinářské technologie pro omezeni tvorby potravinových kontaminantů a zlepšení nutriční jakosti potravin.

Aleš Rajchl, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Současné metody konzervace potravin ve světle historického vývoje.

Olga Rozsypalová, Státní zemědělská a potravinářská inspekce Praha: Nové trendy v pivovarnictví z pohledu SZPI.

Pavel Skřivan, Výzkumný ústav potravinářský Praha: Současný pohled na obiloviny v lidské výživě a moderní trendy v technologii jejich potravinářského zpracování.

Stanislav Šilhár, Výskumný ústav potravinársky, Biocentrum Modra: Inovácie vo farmárskej produkcii potravín.

Květoslava Šustová, Mendelova univerzita v Brně: Využití protektivních kultur k prodloužení údržnosti potravin.

Pavel Vybíral, Polabské mlékárny a.s.: Kvalita a inovace výrobků.

Důležité informace o symposiu

Vložné na symposium (tj. konferenční poplatek a stravné) činí 3250 Kč pro členy ČSCH a 3550 Kč pro ostatní účastníky. Podrobnější informace o organizaci a průběhu symposia, ubytování a dopravě autokarem z Prahy do Skalského Dvora a zpět najdete zde. Pro získání informací týkajících se účasti firem a firemních prezentací kontaktujte, prosím, organizátory (viz Kontakty).

Termín konání

Symposium se bude konat ve dnech 22. - 24. 5. 2017.

Místo konání

Symposium se bude konat na tradičním místě - Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem.

Odkaz na mapu.

Program

Program symposia najdete zde.

Soutěž o nejlepší posterové sdělení

Autor oceněného posteru získá volný vstup na příští ročník.

Sborník souhrnů sdělení

Sborník souhrnů sdělení ze XLVII. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin naleznete zde.

Sborník příspěvků 2017

Sborník příspěvků z XLVII. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin naleznete zde.

Nejlepší plakátové sdělení 2017

Cenu "CzechFoodChem Award 2017" získal kolektiv autorů z Ústavu konzervace potravin VŠCHT Praha ve složení M. Adamcová, M. Psotková a T. Škorpilová za posterové sdělení na téma "Využití čajového extraktu v masných výrobcích". Blahopřejeme!

 

Design provided by Free Website Templates.