CzechFoodChem 2023

Příští ročník Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin se koná ve Skalském Dvoře ve dnech 22.-24. května 2023.

Podrobné informace k nastávajícímu symposiu zde budou postupně zveřejnovány od února 2023. Těšíme se na Vaši účast!

Novinka!

Možnost publikace příspěvků z CzechFoodChem 2022 v Czech Journal of Food Sciences!

Účastníci symposia mají možnost za zvýhodněných podmínek publikovat své příspěvky prezentované na CzechFoodChem 2022 v časopise Czech Journal of Food Sciences (IF 2020: 1,279). Všechny zaslané rukopisy v anglickém jazyce budou zpracovány v souladu se zásadami časopisu včetně recenzního procesu zajišťujícího vysokou kvalitu publikovaných článků.

Leták CzechFoodChem 2022 ke stažení

CzechFoodChem 2022

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

letošní Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin - CzechFoodChem 2022 se po dvouleté covidové pauze koná opět prezenčně v Kongresovém centru Skalský Dvůr, a to ve dnech 23.-25. května 2022. Těšíme se na Vaši účast!

Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin představuje tradiční setkání pracovníků širokého spektra potravinářských, zemědělských a navazujících oborů, a to jak z vědecko-výzkumných, kontrolních a vzdělávacích institucí, tak výrobní praxe. Je organizováno Odbornou skupinou pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické a Ústavem analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Spolupořadateli jsou rovněž Česká zemědělská univerzita v Praze a Výzkumný ústav potravinářský Praha.

Program symposia je orientován na nové směry ve výrobě a hodnocení potravin se zaměřením na bílkoviny, lipidy, sacharidy, vitaminy, minerální látky, senzoricky a fyziologicky aktivní látky, aditiva a kontaminanty. Nedílnou součástí programu jsou rovněž prezentace aktualit z firem a institucí, jejichž činnost s potravinářským průmyslem, jeho kontrolou a výzkumem souvisí. Program letošního ročníku Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin bude zahrnovat blok zvaných přednášek na téma  „Současnost a budoucnost výroby a hodnocení potravin" s podtitulem  „Udržitelná produkce kvalitních potravin". Symposium bude uspořádáno jako vždy formou přednášek a posterů s vydáním sborníku příspěvků v elektronické formě s ISSN a ISBN. Nejlepší posterové sdělení získá CzechFoodChem Award. Jednacími jazyky symposia jsou čeština, slovenština a angličtina.

Karel Cejpek, za organizátory symposia

 

Z pravidel pro autory příspěvků:

1. Do Přihlášky příspěvku vložte název a souhrn příspěvku v dvojjazyčné verzi – české (slovenské) a anglické. Cizojazyční účastníci vkládají souhrn pouze v anglickém jazyce.

2. U přednášek přednesených v českém (slovenském) jazyce je možné použít doprovodný text a grafiku (PowerPointovou prezentaci) v anglickém jazyce.

3. Posterová sdělení mohou být vytvořena jak v českém (slovenském), tak anglickém jazyce.

4. Další pravidla pro autory příspěvků naleznete v záložce Přihlášky a v Přihlášce příspěvků.

 

Partneři symposia:

image 2

image 2

image 2

image 2

image 2

image 2

image 2
image 2
image 2

 

Design provided by Free Website Templates.