Nejlepší plakátové sdělení 2019

Cenu "CzechFoodChem Award 2019" získala Iveta Štefanová, pracovnice Katedry aplikované chemie Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích, s kolektivem autorů za posterové sdělení na téma "Thiolany vznikající při zpracování cibule". Blahopřejeme!

CzechFoodChem 2019

Letošní Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin se koná ve Skalském Dvoře ve dnech 27.-29. května 2019. Těšíme se na Vaši účast!

Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin je organizováno Odbornou skupinou pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické jako každoroční setkání pracovníků potravinářských, zemědělských a navazujících oborů, a to jak z vědecko-výzkumných, kontrolních a vzdělávacích institucí, tak výrobní praxe. Již od vzniku tohoto symposia s mezinárodní účastí v roce 1970 jsou jeho spolupořadateli Ústav analýzy potravin a výživy (dříve Ústav chemie a analýzy potravin) Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Výzkumný ústav potravinářský Praha.

Program symposia je orientován na nové směry ve výrobě a hodnocení potravin se zaměřením na bílkoviny, lipidy, sacharidy, vitaminy, minerální látky, aditiva a kontaminanty. Nedílnou součástí programu jsou rovněž prezentace aktualit z firem a institucí, jejichž činnost s potravinářským průmyslem, jeho kontrolou a výzkumem souvisí. Program letošního, již XLIX. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin bude zahrnovat úvodní blok přednášek na téma „Reformulace – změny ve složení potravinářských výrobků respektující současná výživová doporučení". Symposium bude uspořádáno formou přednášek a posterů s vydáním sborníku příspěvků v elektronické formě s ISSN a ISBN. Nejlepší posterové sdělení získá CzechFoodChem Award. Jednacími jazyky symposia jsou čeština, slovenština a angličtina.

Letošní novinky v pravidlech pro autory příspěvků

Abychom přiblížili program symposia také těm zahraničním účastníkům, kteří neovládají češtinu nebo slovenštinu, zavádíme pro příspěvky a jejich prezentaci následující kroky:

1. Názvy a souhrny příspěvků jak ústních tak plakátových sdělení budou letos poprvé vyžadovány v dvojjazyčné verzi – české (slovenské) a anglické. Proto do Přihlášky příspěvku vložte název a souhrn příspěvku v obou jazycích. Cizojazyční účastníci vkládají souhrn pouze v anglickém jazyce.

2. U přednášek přednesených v českém (slovenském) jazyce bude možno použít doprovodný text a grafiku (PowerPointovou prezentaci) v anglickém jazyce.

3. Posterová sdělení mohou být vytvořena jak v českém (slovenském), tak anglickém jazyce.

 

Partneři:

image 2

image 2

image 2

image 2
image 2

 

Design provided by Free Website Templates.